Băng lưới độn 3M P3F

Băng lưới độn 3M P3F

Băng lưới độn 3M P3F

  • 3M P3F
  • Liên hệ
  • 203

Mô tả và ứng dụng:

- Băng lưới độn 3M P3F là sản phẩm keo bằng nhựa Polypropylene được sử dụng để tăng cường đáng kể sức mạnh cơ học của toàn bộ các phụ kiện và nhận ra một khối lượng thông qua đó các nhựa thay thế vị trí của nó.

- Băng lưới độn 3M P3F được sử dụng để xây dựng các lỗ rỗng trong các splices lẻ, đảm bảo cáp được phủ đầy đủ nhựa, và hình thành một khuôn lỏng chặt chẽ.

- Băng lưới độn 3M P3F sử dụng trong mối nối áp suất nhựa chuyên dụng, trong cuốn đường cáp trạm biến áp...

  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận

Băng lưới độn 3M P3F là sản phẩm lót trong quá trình quấn cáp, đường dây trong nhóm sản phẩm về điện của 3M.
Thông số kỹ thuật
- Băng keo nhựa polypropylene.
- Dày: 0.6mm (ASTM D1000)
- Kích thước: 50mm x 7m
- Độ giãn nở trước khi đứt: 350% (ASTM D1000)
- Tải trọng: 40N/10mm (ASTM D1000)
- Bảo quản ở nhiệt độ: 10 ° C đến 35 ° C và độ ẩm tương đối từ 25-75%
- 5 năm từ ngày sản xuất
- Nhà máy sản xuất: 3M France (theo tiêu chuẩn của tập đoàn 3M)

Sản phẩm